This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów, zawierających poziomy wykonania lub/i poziomy zamknięcia transakcji. Wszystkie zlecenia oraz ich modyfikacje są przyjmowane jedynie w godzinach handlu danym instrumentem. Godziny handlu poszczególnymi instrumentami są opublikowane w tabeli. Nie ma możliwości dokonywania zmian w zawartych transakcjach lub zleceniach poza wyznaczonymi godzinami handlu. Dla walut, indeksów walutowych i srebra przerwa w handlu trwa jedynie w weekend (od godziny 22:00 w piątek do godziny 23:00 w niedzielę).

Wielokrotne zamknięcie przez

 
Wielokrotne zamknięcie przez opcja zamknięcia transakcji przeciwstawnych. Jeżeli w danym instrumencie posiadamy pozycję długą i krótką porozbijane na wiele transakcji, to wybraniu zamknij wielokrotnie przez pozycje zostaną zredukowane do wartości netto. Jest to wygodna opcja szybkiego zamknięcia dużej ilości zleceń. 

Zlecenie po cenie rynkowej

 
Oznacza, że godzimy się na zawarcie transakcji po cenie, jaka jest w danym momencie na rynku. To najprostsze z dostępnych zleceń. W większości przypadków transakcje są otwierane po bieżącym kursie przez wydanie dyspozycji „kup”/„sprzedaj” z poziomu platformy. W zależności od instrumentu są to zlecenia z natychmiastową realizacją, lub zlecenia przez zapytanie, gdzie kwotowanie jest każdorazowo dostarczane przez dealera po wciśnięciu przycisku „zapytaj”. Warto jednak pamiętać, że w pewnych sytuacjach rynkowych (np. publikacje ważnych danych makroekonomicznych) możemy zawrzeć transakcje po innej cenie, niż w momencie składania zlecenia. Jest to wynikiem gwałtownej zmiany cen.

Zlecenie oczekujące z limitem

 

Jest to zlecenie oczekujące stosowane w sytuacjach, kiedy myślimy o zawarciu transakcji, ale obecna cena nam nie odpowiada, lub czekamy na odpowiednią sytuację rynkową. Może być ono wprowadzone do systemu w godzinach handlu instrumentu na jaki opiewa. Powinno zawierać przynajmniej rodzaj instrumentu, wolumen transakcji, oraz cenę aktywacji (limit ceny). W przypadku zlecenia zakupu wskazany poziom cenowy musi być niższy od obecnego na rynku, a w przypadku zlecenia sprzedaży – wyższy. Zlecenie może być złożone na dowolny okres (kilka godzin, kilka dni), lub do odwołania. Zostanie ono zrealizowane automatycznie w momencie pojawienia się żądanej ceny na rynku.

Zlecenia oczekujące z limitem

a) Buy limit – zlecenie kupna, w którym cena musi być niższa od bieżącej ceny Ask – scenariusz 1

b) Sell limit – zlecenie sprzedaży, w którym cena sprzedaży musi być wyższa od bieżącej ceny Bid – scenariusz 2

Cena wykonania zlecenia oczekującego kupna jest ceną Ask, zaś zlecenia oczekującego sprzedaży, ceną Bid. Ponieważ wykresy na platformie BOSSAFX są rysowane według cen Bid, wszystkie zlecenia kupna będą realizowane, zanim wykres dotrze do wyznaczonego poziomu. Przykładowo, dla zlecenia buy stop EUR/USD po 1.42222 do jego realizacji dojdzie, gdy przy 1.8 pipsa spreadu wykres dotrze do ceny 1.42240. Zlecenia sprzedaży są realizowane przy poziomie widocznym na wykresie.

Zlecenia „take profit” i „stop-loss”

 

To w zasadzie nieodłączne elementy każdego zlecenia skutkującego zawarciem transakcji na rynku finansowym, nie tylko na foreksie. Zlecenie take profit określa poziom, przy którym chcemy zrealizować nasz zysk (poziom bid). Z kolei zlecenie stop-loss pokazuje, gdzie chcemy „uciec” z pozycji, kiedy sprawy na rynku zaczynają przybierać niekorzystny dla nas obrót. Jedna uwaga – zlecenia stop-loss na platformie BOSSAFX są liczone od danej pozycji.

Jeżeli mamy otwartą pozycję długą (kupiliśmy walutę), to poziom aktywacji zlecenia stop loss będzie dotyczył poziomu bid (sprzedaży waluty). I tak mając otwartą pozycję długą na EURUSD po poziomie 1,38207, ustawiamy zlecenie stop loss na poziomie 1,37607. Jeżeli rynek spadnie do 1,37607 to zlecenie stop-loss zostanie zrealizowane po 1,37607. Istnieje jednak ryzyko, iż faktyczna realizacja zlecenia nastąpi nieco niżej ze względu na tzw. poślizg wynikający z warunków rynkowych (np. dużej zmienności po publikacji danych makroekonomicznych, czy za sprawą luki otwarcia po weekendzie podczas którego napłynęły ważne informacje – np. szczyt państw grupy G7). Obrazuje to poniższy, kolejny przykład.

Na platformie BOSSA FX realizacja zleceń oczekujących typu „stop” na lukach cenowych odbywa się po pierwszej cenie rynkowej, przez co realizacja zlecenia może nastąpić po mniej korzystnej cenie.

Przykładowo (rys. obok), zlecenie sell stop po 1.39910 w wyniku luki cenowej może zostać ostatecznie otwarte po cenie 1.39850.

Wracając do charakterystyki zleceń stop-loss, mając pozycję krótką (sprzedaliśmy walutę, czyli gramy na jej spadek), zlecenie stop-loss będzie dotyczyło poziomu ask (kupna waluty). Dla przykładu, mając otwartą pozycję krótką na EUR/USD po 1,38200 ustawiamy stop-loss na poziomie 1,38720. Oznacza to, iż pozycja zostanie zamknięta w sytuacji, kiedy na rynku pojawi się kurs ask na poziomie 1,38720. Biorąc pod uwagę docelowy spread na EUR/USD w wysokości 1,8 pipsa, będzie to odpowiadać kwotowaniu 1,38702/1,38720.

Zlecenia typu „buy stop” i „sell stop”

 

Zlecenia oczekujące typu „stop” – są wykorzystywane w momencie, kiedy chcemy zawrzeć transakcję po cenie wyższej, niż ma to miejsce obecnie, tj. np. podczas wybicia z technicznej formacji – zlecenie „buy stop”. Kiedy oczekujemy, iż rynek wybije się dołem, rozważamy zlecenie „sell stop”.

buy stopa) Buy stop – cena kupna musi być wyższa od bieżącej ceny Ask – scenariusz 4 (odpowiada mu giełdowe zlecenie kupna z LimAkt). Zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli na rynku pojawi się wskazany poziom aktywacji po stronie ask

sell stopb) Sell stop – cena sprzedaży jest niższa od bieżącej ceny Bid – scenariusz 3 (odpowiada mu giełdowe zlecenie sprzedaży z LimAkt). Zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli na rynku pojawi się wskazany poziom aktywacji po stronie bid.

Zlecenie „trailing stop”, czyli tzw. stop kroczący

 

Jest to bardzo przydatne zlecenie w bieżącym zarządzaniu ryzykiem portfela. Poziom stop-loss nie jest wtedy sztywny, a zmienia się w zależności od ruchów instrumentu bazowego o zadaną przez nas wartość. Dla przykładu, jeżeli mamy pozycję długą, a stop kroczący wynosi 15 pipsów, to w przypadku wzrostu notowań o 15 pipsów poziom stop-loss zostanie przesunięty o daną wartość w górę. Jeżeli kurs rynkowy zacznie spadać, to „SL” nie ulegnie zmianie. To pozwala inwestorowi szybciej ucinać straty, lub zachowywać potencjalne zyski (bo „TS” może działać też jako pewnego rodzaju wędrujące zlecenie take profit przy strategii średnioterminowej). Złożenie zlecenia „trailing stop” jest możliwe niezależnie po której stronie rynku w danym momencie jesteśmy – trzeba tylko pamiętać o ogólnych regułach dla zleceń typu „stop-loss”, tj. kiedy liczone jest od strony bid, a kiedy od ask. Zlecenie „trailing stop” działa jednak tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy zalogowani do systemu BOSSA-FX. W każdym innym przypadku system stosuje zwykłe zlecenia stop-loss. Tym samym, jeżeli ustawiliśmy zlecenie „trailing stop”, ale po pewnym czasie wylogowaliśmy się z systemu transakcyjnego, to automatycznie jest ono zamieniane w zwykłe zlecenie stop-loss po ostatnim poziomie „trailing-stop”.

 

Zamkykanie pozycji

 

Otwieranie pozycji na rynku forex jest analogiczne do składania zleceń giełdowych. Zamykanie pozycji podobnie jak na rynku akcji polega na zajęciu pozycji przeciwstawnej, jednak z technicznego punktu widzenia należy dosłownie wybrać polecenie Zamknij. Otwarcie zlecenia przeciwnego skutkowało będzie tym, że na rachunku będziemy posiadali dwie przeciwstawne pozycje. Doskonałe skorelowanie zredukuje ryzyko do zera, jednak punkty swap naliczane będą od obu pozycji. Dlatego aby zrealizować wynik z otwartej pozycji należy wybrać opcję Zamknij zlecenie

Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "Zamknij przez"

Zlecenie Zamknij przez umożliwia zamknięcie pozycji przeciwstawnych. Jeżeli na jednym instrumencie mamy otwarte transakcje kupna i sprzedaży, to zamykając jedną z transakcji możemy skorzystać z opcji zamknij przez. Po dokonaniu operacji na rachunku pozostanie wartość netto z dwóch transakcji. Jeżeli transakcja kupna i sprzedaży są sobie równe co do wolumenu, to wartość netto będzie wynosiła zero, zaś wynik z transakcji będzie równy sumie wyników z dwóch zamkniętych transakcji. Jeżeli wolumen jednej z transakcji jest większy, to wynikiem operacji zamknij przez będzie wynik z transakcji o mniejszym wolumenie i proporcjonalna część z wyniku drugiej transakcji.


Przykład:

Załóżmy, że w danym instrumencie posiadamy dwie otwarte pozycje, długą i krótką, obie o nominale 2 lotów. Ponieważ kupiliśmy poniżej obecnego kursu, sprzedaliśmy zaś po cenie większa niż obecna, to wyniki z obu pozycji są na plusie. Dopóki nie zamkniemy pozycji, łączny wynik na nich będzie niezależny od zmian kursu instrumentu. Jeżeli chcemy zamknąć obie pozycje jednocześnie, powinniśmy wybrać opcję Zamknij przez. Wtedy jedna pozycja zostanie zamknięta przez drugą, a wynik z nich dopisany do salda rachunku. 


Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "Wielokrotne zamknięcie przez"

Wielokrotne zamknięcie przez to opcja zamknięcia transakcji przeciwstawnych podobna do trybu Zamknij przez. Dotyczy ona jednak sytuacji, w której posiadamy w danym instrumencie pozycję długą i krótką porozbijane na wiele transakcji. Załóżmy, że po wzroście kursu danego instrumentu o 50 pipsów dokupowaliśmy po 1 locie, zabezpieczając 100 pipsowy zysk z każdego pojedynczego zlecenia zawarciem transakcji sprzedaży o wolumenie 0.6 lota. Po pewnym czasie okazało się, że posiadamy pozycję długą równą 10 lotom i pozycję krótką równą 6 lotom, obie rozbite na 20 pojedynczych zleceń. Po wybraniu opcji wielokrotne zamknięcie przez pozycje zostaną zredukowane do wartości netto, co w naszym przypadku oznaczać będzie, że będziemy posiadali 4 loty pozycji długiej. Więcej o wygodnej opcji szybkiego zamknięcia dużej ilości zleceń tutaj .

 

Przymusowe zamknięcie pozycji - "Stop Out"

Wszyscy wiemy, że strat w przeciwieństwie do zysków nie można pielęgnować w nieskończoność. Kiedyś przychodzi czas na powiedzenie sobie dość. Niestety z reguły wcześniej robi to za nas broker dokonując automatycznego zamknięcia transakcji. I tak system BOSSA FX w czasie trwania transakcji sprawdza, czy aktualna „Wartość rachunku” wystarczy na pokrycie minimalnego depozytu, który wynosi 30% „Depozytu”. W momencie jego spadku do tego poziomu lub poniżej, na rachunku jest zamykana najbardziej stratna pozycja. Jeżeli instrument, który generuje największą stratę, nie jest w tym momencie handlowany (nie dotyczy to walut), zamknięciu podlega następna w kolejności najbardziej stratna pozycja. Mechanizm „stop out” (s.o) umieszcza w komentarzu zamkniętej transakcji adnotację s.o. wraz z informacją o stanie środków z momentu zamknięcia (rysunek poniżej).

Fragment z historii rachunku pokazujący transakcję zamkniętą przez s.o. Kolejne kolumny: godzina zamknięcia automatycznego, cena, punkty swap, wynik, stan rachunku- 29.7% obliczone jako Wartość rachunku 18 113.8/ Depozyt 60 972.3.

stop out

Zlecenie przekazane do zamknięcia przez mechanizm „stop out” nie może już być modyfikowane, ani zamknięte przez klienta. Dealer po sprawdzeniu poprawności cen dokonuje zamknięcia pozycji.

 

Automatyczne zamknięcie pozycji - "Limit jednego roku"

Zgodnie z Regulaminem OTC zlecenie nie może być utrzymywane na rachunku dłużej niż rok. Dotyczy to tylko zawartych transakcji kupna i sprzedaży - zlecenia oczekujące nie mają limitu czasu. Przed upływem roku klient jest wzywany do zamknięcia pozycji. Jeżeli tego nie zrobi, to pozycja zostanie zamknięta automatycznie po ostatnim kursie występującym w przededniu upływu roku. W komentarzu podana będzie przyczyna zamknięcia pozycji: LIMIT JEDNEGO ROKU.

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com